• Body Tite Bangkok

  ศูนย์ “ดูดไขมัน” ด้วย Body Tite ภายใต้การดูแลโดย แพทย์หญิงมัณฑนัส พีระพัฒน์ชัย (คุณหมอลูกหนู) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ดูดไขมัน” ด้วยนวัตกรรม Body Tite

 • Body Tite Bangkok

  ศูนย์ “ดูดไขมัน” ด้วย Body Tite ภายใต้การดูแลโดย แพทย์หญิงมัณฑนัส พีระพัฒน์ชัย (คุณหมอลูกหนู) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ดูดไขมัน” ด้วยนวัตกรรม Body Tite

 • Body Tite Bangkok

  ศูนย์ “ดูดไขมัน” ด้วย Body Tite ภายใต้การดูแลโดย แพทย์หญิงมัณฑนัส พีระพัฒน์ชัย (คุณหมอลูกหนู) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ดูดไขมัน” ด้วยนวัตกรรม Body Tite

 • Body Tite Bangkok

  ศูนย์ “ดูดไขมัน” ด้วย Body Tite ภายใต้การดูแลโดย แพทย์หญิงมัณฑนัส พีระพัฒน์ชัย (คุณหมอลูกหนู) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ดูดไขมัน” ด้วยนวัตกรรม Body Tite

ต้นแขน

Body Tite นวัตกรรมในการดูดไขมัน ล่าสุด “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ที่สามารถที่จะทำการ สลายไขมัน ดูดไขมัน พร้อมทั้งสร้างความกระชับให้กับผิวในคราวเดียว ที่ “คุณหมอลูกหนู”

หน้าท้อง

นวัตกรรมในการดูดไขมัน ล่าสุด “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ที่สามารถที่จะทำการ สลายไขมัน ดูดไขมัน พร้อมทั้งสร้างความกระชับให้กับผิวในคราวเดียว ที่ “คุณหมอลูกหนู” ทุ่มเทและคัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดมาโดยเฉพาะ Body Tite เป็นการดูดไขมันที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการกำจัดไขมันส่วนเกินได้ทั้งตัว ทุกสัดส่วนของร่างกาย เราพร้อมจะดูแลรูปร่างสร้างหุ่นสวยได้แบบที่คุณต้องการ

ต้นขา

นวัตกรรมในการดูดไขมัน ล่าสุด “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ที่สามารถที่จะทำการ สลายไขมัน ดูดไขมัน พร้อมทั้งสร้างความกระชับให้กับผิวในคราวเดียว ที่ “คุณหมอลูกหนู” ทุ่มเทและคัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดมาโดยเฉพาะ Body Tite เป็นการดูดไขมันที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการกำจัดไขมันส่วนเกินได้ทั้งตัว ทุกสัดส่วนของร่างกาย เราพร้อมจะดูแลรูปร่างสร้างหุ่นสวยได้แบบที่คุณต้องการ

สะโพก

นวัตกรรมในการดูดไขมัน ล่าสุด “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ที่สามารถที่จะทำการ สลายไขมัน ดูดไขมัน พร้อมทั้งสร้างความกระชับให้กับผิวในคราวเดียว ที่ “คุณหมอลูกหนู” ทุ่มเทและคัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดมาโดยเฉพาะ Body Tite เป็นการดูดไขมันที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการกำจัดไขมันส่วนเกินได้ทั้งตัว ทุกสัดส่วนของร่างกาย เราพร้อมจะดูแลรูปร่างสร้างหุ่นสวยได้แบบที่คุณต้องการ

น่อง

นวัตกรรมในการดูดไขมัน ล่าสุด “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ที่สามารถที่จะทำการ สลายไขมัน ดูดไขมัน พร้อมทั้งสร้างความกระชับให้กับผิวในคราวเดียว ที่ “คุณหมอลูกหนู” ทุ่มเทและคัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดมาโดยเฉพาะ Body Tite เป็นการดูดไขมันที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการกำจัดไขมันส่วนเกินได้ทั้งตัว ทุกสัดส่วนของร่างกาย เราพร้อมจะดูแลรูปร่างสร้างหุ่นสวยได้แบบที่คุณต้องการ

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

Body Tite นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการดูดไขมัน ใช้ดูดไขมันพร้อมทั้งกระชับเนื้อผิวที่หย่อนยานในครั้งเดียว โดยการใช้พลังงาน RF เมื่อเข้าไปในชั้นไขมันและละลายไขมันให้เป็นน้ำเพื่อดูดไขมันทิ้งไป การ ดูดไขมัน ด้วย Body Tite จึงเห็นผลได้จริง ทั้งยังให้ผลสูงสุดโดยสามารถ ดูดไขมัน ออกได้ในปริมาณมากในทำเพียงครั้งเดียว

Body Tite By คุณหมอลูกหนู

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

02 03 04 012 210 310